هزینه ها و بیمه

راهنمای هزینه های اعمال جراحی و پوشش بيمه
در ابتدا بايد خاطر نشان كرد كه این راهنما صرفا جنبه اطلاع رسانی داشته و با توجه به تغيیرات قيمت وسایل تخصصی و مصرفی و تغییرات اعمال شده در تعرفه های بیمارستان ها ، تعیین دقیق قیمت از توان ما خارج است. و تیم مشاورین ما تنها نقش راهنما داشته و هيچ مسئوليت در قبال بيمه ها ، پذيرش هزینه ها توسط آنها يا هزینه های بيمارستانی نداشته و بيماران عزيز برای اطلاعات دقيق بايد از بيمه گذار خود و از واحدهای حسابداری بيمارستانها كسب اطلاع نمایند.

بيمه های درمانی در كشور ما به دو گروه بيمه های پايه (تامین اجتماعي ، خدمات درمانی) و بيمه های تكميلی( نظیر ايران ، دانا ، آسيا ، آتيه سازان و ....) تقسیم میشوند.
بیمه های پایه پوشش بخشهای دولتی ، تامين اجتماعی و دانشگاهی را بر عهده داشته وعمل هایی كه جنبه درمانی داشته باشند را در مراكز فوق الذكر پوشش مي دهند.
بيمه های تكمیلی پوشش بخش خصوصی را بر حسب سقف و فرانشيز هر بيمه پوشش ميدهند كه بر اساس نوع بيمه و میزان حق بيمه سطح پوشش متفاوت است. به عنوان مثال اگر هزینه یک عمل جراحی 10 میليون تومان باشد و سقف بیمه فرد نيز تا 10 ميليون تومان را پوشش دهد و فرانشيز آن 30٪ باشد بيمار باید 3 ميليون تومان را خود بپردازد و 7 میلیون تومان را بيمه پرداخت خواهد كرد.
قرار داد بیمه های مكمل دو نوع میباشد:
قرار داد مستقيم با بیمارستان محل فعالیت پزشك معالج : در اين موارد بیمار دستور بستری را از پزشک معالج خود دریافت كرده و به سازمان بیمه خود مراجعه میكند و نامه معرفی جهت بستری دریافت میكند در نتیجه آنچه بیمار باید از جیب خود پرداخت نمايد فقط میزان فرانشیز ميباشد كه در مثال فوق الذكر توضیح داده شد.
قرارداد غیر مستقيم با بیمارستان محل فعاليت پزشک معالج : در اين موارد سازمان بيمه گر به بيمار اطمینان میدهد كه هزینه ها را در حد سقف و فرانشيز بعد از عمل و با ارائه مدارک لازم به بيمار پرداخت خواهد كرد لذا ابتدا بیمار كلیه هزینه ها را خود متقبل شده و پرداخت میكند و بعد از عمل با ارائه صورت حساب بیمارستان به بیمه بخشی یا در مورد بیمه های بدون سقف و بدون فرانشيز تمام آنرا دریافت میكند.
عدم قرارداد با بیمارستان محل فعالیت پزشک معالج : در اين موارد تمام هزینه ها برعهده بيمار بوده و اصطلاحا درمان بیمار بصورت آزاد خواهد بود.
توضیحات مهم در مورد هزینه ها

به طور کلی دو نوع هزینه برای جراحی مورد نیاز است.
1- هزینه تجهیزات لوازم مورد نیاز
2- هزینه بیمارستان
تهيه وسایل تخصصی مصرفی بر عهده بیمار بوده و بيمارانی كه بيمه تكمیلی دارند بعد از عمل میتواند با گرفتن فاكتور رسمی از شركت نمایندگی وسایل تخصصی و ارائه آن به بیمه درصدی از هزینه را دریافت كنند.
برخی از هزینه ها نظیر هزینه استفاده از دستگاه لاپاراسكوپ یا بستری در اتاق های VIPیا خصوصی تحت پوشش بيمه نمی باشد.
در حال حاضر بیمه های پایه و تكمیلی جهت انجام جراحی چاقی لاپاراسكوپی فقط بيماران با BMI بالای ٤۰ را 
مي پذیرند و در صورت مبتلا بودن به دیابت ، بیمه بیماران با BMI بالاتر از 35 را هم می پذیرد.
هزینه هایی كه قبل از عمل توسط مشاوران مركز به اطلاع بيمار رسانده مي شود تقريبی بوده و در صورت بستری در اتاقهای VIP و خصوصي ، افزايش طول مدت بستری به هر دليل و ... هزینه بیمار افزایش میابد.
در صورتیکه تمایل به دریافت هزینه تقریبی عمل را دارید فرم زیر را تکمیل فرمایید تا تیم ما در اولین فرصت هزینه تقریبی را به اطلاع شما برسانند