ب.ز

عرض سلام خدمت همه دوستان مخصوصا دوستانی که برای این عمل شک و ترس دارن . من برای چکاپ 3 ماهه رفتم سونوگرافی 

مریم

دکترعزیزم سلام
فرشته ی نجات من بیمار سلام
وقتی خیلی خوشحالم تصویرشمامقابل دیدگانم نقش میبندد.

قبلی بعدی
بالا